IDĖJA

Šiuolaikinėje visuomenėje vis plačiau plinta nuomonė, kad didėjančio sveiko būsto ir sveiko gyvenimo poreikio patenkinimui jau neužtenka vien ekologiškų statybinių medžiagų, o reikia ir ekologiniais principais parengtų projektų, ekologiškų statybos technologijų bei kurti darnesnius žmogaus sugyvenimo su aplinka ir bendruomene santykius ir net keisti kai kuriuos gyvenimo įpročius (pvz rūšiuot atliekas). Todėl darosi aktualu ne tik turėti savo sveiką būstą ir tvarią aplinką, bet ir užtikrinti jos plėtrą platesniu mastu, kad ji ateityje nebūtų pabloginta ir nesumenkintų jūsų gyvenimo kokybės.

Tam reikia ir naujo architektų požiūrio į šiuolaikinį būstą, kad jis taptų švaria ir palaikančia savo aplinką dalimi.

Mes savo projektuose pasitelkiame įvairių sričių specialistus (ekologus, technologus, energetikus ir kt.), kad galėtume tinkamai pasinaudoti naujausiomis technologijomis, žiniomis apie aplinką, jos energetiniais, medžiaginiais ir kt. ištekliais ir kad savo projektuose viską darniai sujungtume į vieną nedalomą vienetą. Kuriame būstą ir jo aplinką, susaistytą estetiniais, ekologiniais, socialiniais ir ekonominiais ryšiais.

Kiekvienas mūsų projektas prasideda nuo šių idėjų ir džiaugiamės kai jos gyvuoja įgyvendintos gyvenime.

 

TIKSLAI